8
2022

UEFISCDI, alături de un consorțiu european, susține Comisia Europeană în dezvoltarea European Digital Education Hub

Sub coordonarea directă a Comisiei Europene și a Agenției Europene pentru Cultură și Educație (EACEA), UEFISCDI face parte din consorțiul european care implementează European Digital Education Hub (Hubul European pentru Educație Digitală, EDE-Hub).
Obiectivele sale principale sunt crearea unei comunități colaborative de practică - Community of Practice, schimbul de cunoștințe și cartografierea exemplelor de bune practici în domeniul educației digitale la nivel european și accelerarea inovației în educația digitală.
Hubul urmărește îmbunătățirea cooperării în domeniul educației digitale la nivelul Uniunii Europene, la nivel național și regional, între diferitele sectoare ale educației și formării. Principala contribuție a UEFISCDI constă în colectarea și curățarea informațiilor și datelor despre educația digitală, inclusiv activități specifice, precum: elaborarea de articole de cercetare pe teme specifice din zona de educație digitală, rezultate din cercetările științifice în domeniu; identificarea de exemple de bune practici din domeniul educației digitale și prezentarea celor mai relevante bune practici, respectiv diseminare acestora pe scară largă; maparea bunelor practici naționale din domeniul educației digitale pentru cele 27 state UE și realizarea unui raport anual integrat cu acestea.