9
2022

Sesiuni de informare și training, consiliere aplicanți și realizare materiale & instrumente elaborare aplicații Programe Orizont Europa prin NCP@UEFISCDI

În octombrie 2021, UEFISCDI a înființat o nouă unitate ce reunește șapte Puncte Naționale de Contact (NCP) profesioniști, cu normă întreagă, pentru Programul Orizont Europa, ce oferă asistență pentru nouă dintre cele 14 programe asociate Orizont Europa (ERC, MSCA, Cl2, CL6, EIC, EIE, EIT, Widening&ERA).

Activitățile principale ale Unității constau în
(i) Informare, diseminare, conștientizare
(ii) Asistență și sprijin pentru realizare propuneri proiecte și
(iii) Internaționalizare și vizibilitate.

Prin activitatea sa, Unitatea NCP@UEFISCDI oferă sprijin direct și integrat comunităților academice și de inovare din România pentru participarea acestora la competițiile organizate la nivelul Programului Orizont Europa, stabilind o bună practică profesională și profesionistă. Într-un an au fost create peste 40 de resurse (materiale suport) în limba română, organizate peste 10 Info - Days și sesiuni de instruire, fiind,totodată, găzduite întâlniri cu peste 25 de echipe pentru
asistență în realizarea propunerilor de proiecte.

De menționat că de la momentul înființării unității 70% dintre universități și 85% din institutele de cercetare din România au participat la sesiunile online, iar pagina web www.ncp.uefiscdi.ro înregistrează peste 38.000 de vizualizări.