10
2022

Publicații învățământ superior - angajabilitate, internaționalizare și echitate

Pe parcursul anului 2022, UEFISCDI a elaborat o serie de analize și studii relevante pentru învățământul superior, care au abordat subiecte de interes precum abandonul universitar, potențialul de promovare a universităților din România sau angajabilitatea absolvenților. Toate acestea continuă demersurile UEFISCDI de fundamentare a politicilor publice educaționale fundamentate de date.