21
2022

Publicare broșură
Mapping transnational collaborations for research on Biodiversity and Climate Change

La nivelul inițiativei BiodivClim COFUND, Biodiversa+, în colaborare cu UEFISCDI, a elaborat o mapare a colaborării în cercetare în domeniul biodiversității și al schimbărilor climatice.

Broșura ”Mapping transnational collaborations for research on Biodiversity and Climate Change” prezintă o imagine de ansamblu a colaborărilor din cercetare aflate la intersecția domeniilor biodiversitate și schimbări climatice, pentru perioada 2011 – 2020.