17
2022

Politică publică pentru îmbunătățirea procesului de transfer tehnologic în România

În 2022, echipa UEFISCDI a elaborat prima Politică publică pentru îmbunătățirea procesului de transfer tehnologic în România. Aceasta răspunde provocărilor legate de gradul redus în care s-a reușit dinamizarea dezvoltării și a inovării bazate pe cercetare în ultimele două cicluri strategice și de competitivitatea scăzută a României la nivel european, urmărind fundamentarea unui program de dezvoltare a capacității pentru transfer tehnologic. Metodologia utilizată în fundamentarea propunerii de politică publică a inclus parcurgerea celor mai recente studii și analize referitoare la ecosistemul de cercetare-inovare din România, definirea cadrului normativ și strategic pentru transfer tehnologic la nivel național și european, analiza, pe baza rezultatelor unui sondaj, a situației actuale a entităților de transfer tehnologic din România, realizarea de interviuri semi-structurate cu specialiști în proprietate intelectuală și transfer tehnologic, respectiv documentare bibliografică pentru identificarea exemplelor de succes și bună practică în transferul tehnologic din țările cu tradiție (ex. Irlanda, Finlanda).