3
2022

Mirror Mission Cities Hub România (M100) - Misiune Horizon Europe pentru 100 de orașe inteligente și neutre din punct de vedere climatic până în 2030

Mirror Mission Cities Hub Romania (M100) a fost înființat de Ministerul
Cercetării, Inovării și Digitalizării și este găzduit de UEFISCDI. Scopul
M100 este de a deveni o platformă de experiment, facilitare și
informare, un hub de expertiză în beneficiul orașelor care se angajează
în efortul de atingere a țintelor climatice până în 2030 sau 2050,
urmând principiul „niciun oraș nu este lăsat in urma”. Dialogul multiactor va permite identificarea de soluții, formularea de recomandări
privind accesul la resurse și utilizarea acestora în mod complementar
și sinergic, pentru a răspunde provocărilor tranziției. M100 este parte a
rețelei transnaționale CapaCITIES, un proiect finanțat prin Horizon
Europe cu peste 60 de parteneri din Europa, coordonat de UEFISCDI.
CapaCITIES are ambiția de a conecta inițiativele din cele 15 state
membre partenere care sprijină implementarea Misiunii pentru 100 de
orașe în contextele lor naționale