7
2022

Lansare platforma EERTIS
Engage in the European Research and Technology Infrastructures System

EERTIS este prima platformă online din România dedicată infrastructurilor tehnologice si de cercetare, mai precis, a serviciilor și
echipamentelor asociate acestora. EERTIS a fost lansată la începutul anului 2022 și reprezintă versiunea îmbunătățită a platformei EERIS, care a fost actualizată pentru a se alinia tendințelor europene din domeniul cercetării, dezvoltării și inovării. Platforma se adresează furnizorilor și beneficiarilor de servicii de cercetare și tehnologice, care, prin intermediul acesteia, au posibilitatea: să-și promoveze infrastructura de cercetare sau tehnologică la nivel național și internațional, să identifice serviciile sau echipamentele necesare activității de cercetare, să dezvolte parteneriate și colaborări bazate pe încredere și reputație. Platforma EERTIS se diferențiază de alte platforme similare prin viitoarea integrare a infrastructurilor tehnologice și incorporarea tehnologiilor emergente de tip blockchain, care permit dezvoltarea unui sistem de reputație și încheierea de smart contracts.
Noua platformă EERTIS pune la dispoziție informații relevante despre infrastructurile de cercetare și tehnologice și accesul la serviciile
acestora,reprezentând un instrument pentru facilitarea tranziție verzi și digitale.