11
2022

Lansare Cartea Verde\Albă a
Tranziției către Știința Deschisă
Portal Open Science

UEFISCDI, prin Open Science Knowledge Hub, a deschis drumul implementării științei deschise în România atât prin elaborarea Cărții Verzi/Cărții Albe a Tranziției către Știința Deschisă - Documentul Strategic privind Cadrul Dezvoltării Științei Deschise în România - 2022-2030 – ca suport de dialog și consultare cu comunitatea de cercetare, cât și prin dezvoltarea Portalului Open Science ca punct unic de acces, pentru actorii interesați de la nivel național, la resurse și noutăți din sfera științei deschise și interconectarea cu alte platforme relevante.