14
2022

Grupuri de lucru
Science Europe

Prezență activă, prin reprezentanții UEFISCDI, în Grupurile de lucru Science Europe: Open Science, Horizon Europe, The Green andDigital Transitions, The High Level Policy Network on ERA and Cross-Border Collaboration & Communications.