20
2022

Ghid pentru prevenirea hărțuirii sexuale la locul de muncă

UEFISCDI fiind prima instituție publică care și-a asumat public elaborarea și implementarea unui Plan de Egalitate de Gen și adoptarea unei politici de zero toleranță față de orice manifestare din spectrul hărțuirii sexuale, a continuat aceste demersuri prin lansarea unui Ghid pentru prevenirea hărțuirii sexuale la locul de muncă, ce explică conceptele asociate hărțuirii sexuale, pentru a putea face eventualele abateri ușor recognoscibile și prezintă mecanismele de raportare disponibile.

Scopul acestui Ghid este de a oferi îndrumări și recomandări de acțiune pentru angajatori, angajați, manageri, colaboratori și consultanți din diverse instituții, care au responsabilități sau roluri, în activitatea profesională, ce vizează prevenirea și/sau răspunsul rapid și eficient în cazuri de discriminare și de violență de gen (inclusiv hărțuire sexuală), la locul de muncă.