18
2022

Dezbateri privind finanțarea învățământului superior. Experiențe și provocări

În perioada 23-25 noiembrie 2022 au avut loc, în format hibrid, sesiunile de dezbateri referitoare la rezultatele analizelor suport pentru activitatea Consiliului Național pentru FIinanțarea Învățământului Superior (CNFIS), privind implementarea finanțării instituționale a universităților (subcomponentele corespunzătoare Finanțării Suplimentare, Fondului pentru Dezvoltare Instituțională și Analizei cheltuielilor și costurilor reale), obținute în cadrul proiectului POCUINTL 126766, implementat de UEFISCDI în parteneriat cu Ministerul Educației (subactivitatea A4.3). Dezbaterile au fost susținute de experții UEFISCDI implicați in realizarea studiilor si membri CNFIS, cu participarea invitaților desemnați din partea Ministerului Educației, Consiliului National al Rectorilor (CNR), consorțiilor universitare și ai universităților, inclusiv federațiilor studențești și sindicale.