19
2022

Adoptare Plan de Egalitate de Gen (GEP)
Publicare kit pentru elaborare GEP în universității și organizații de cercetare publice și private

La finalul anului 2021, UEFISCDI și-a asumat Planul de Egalitate de Gen, o premieră în rândul instituțiilor publice din România. În contextul generat de cerința potrivit căreia organizațiile care aplică în orice apel organizat în cadrul Programului Cadru Orizont Europa și aparținând categoriilor de entități juridice stabilite în statele membre ale UE sau în țările asociate trebuie să aibă un Plan de Egalitate de Gen propriu, asumat de conducerea organizației și publicat pe site-ul acesteia, Unitatea NCP@UEFISCDI a creat un model de Strategie și Plan de Egalitate de Gen, pentru a veni în sprijinul universităților și a organizațiilor de cercetare, publice și private, din România.
Acesta poate fi folosit, de exemplu, ca punct de plecare în elaborarea
strategiei și planului pentru organizații ce nu dețin unul, sau poate fi
aplicat total sau parțial cu planul existent.