5
2022

Administrare, prin platforma uefiscdi-direct.ro a apelurilor de proiecte și a proceselor de evaluare 2022 și 2023 asociate Driving Urban Transitions Cofund Partnership (DUT), în calitate de agenție membră în echipa de management

Primul apel de proiecte al Driving Urban Transitions Cofund Partnership (DUT) a urmărit identificarea celor mai bune proiecte
transnaționale de cercetare și/sau inovare care au abordat provocările urbane pentru a sprijini orașele în tranziția lor către o economie
durabilă. Provocările au fost grupate în trei direcții (urban transition pathways): Positive Energy Districts (PED), the 15-Minute City (15mC) and Circular Urban Economies (CUE).

Apelul din 2022 a avut alocat un buget de aproape 90 mil. EUR, fiind co-finanțat de Comisia Europeană, în cadrul schemei de parteneriat Orizont Europa. Apelul face parte și din inițiativa MICall 2022, contribuind la Misiunea pentru tranziție urbană a Mission Innovation.
Prima etapă a apelului din 2022 s-a încheiat pe data de 21 noiembrie, cuprinzând peste 1.600 de parteneri implicați în 188 de pre-propuneri, solicitând finanțare de aprox. 210 mil. EUR.